Ekonomická univerzita  v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky FHI

Vás pozýva na X. vedeckú medzinárodnú konferenciu:

 Inovačný proces v e-learningu

27. apríla 2017